Flygtid.se - Tid för resor

   Räkna ut flygtider

Flygtider, flygtiden, flygtid, restid, restiden, restider - alla dessa formler av två stycken ord används mer och mer i vårt snabba samhälle.

En hjälp på traven kan vara att använda sig av vår tjänst som snabbt räknar ut din flygtid runtom i världen! Ni kan även använda markörerna på flygtidskartan som ni finner längre ner på sidan. Flytta markören till valfritt ställe för att få en uppskattning på flygtiden dit.Välj först i flygtidsomvandlaren var ifrån du startar, välj därefter målet på resan för att räkna ut din restid! Ni kommer då få resultatet på en ungefärlig flygtid och avstånd samt flygrutten specificerad på karta.

Det finns även möjlighet att välja förvalda flygplatser från en rullista. Klicka då på alternativet "Eller välj från lista".
Flygtid   

 Eller välj från lista  Eller skriv in en plats


  Flygtidskarta  Populära flygtidsuträkningar